Nye lovforslag – jan 2015

Pressemeddelelse:

12. januar 2015 – af: Hells Angels MC Denmark

Det har været nævnt i stort set samtlige danske medier, at regeringens nye lovforslag rettet mod de såkaldt ”radikaliserede syrienskrigere” også vil komme til at omfatte rockere.

Det er tankevækkende at en dansk justitsminister 70 år efter nazismens sammenbrud kan slippe afsted med at indføre lovgivning med henvisning til, at ”ingen almindelige mennesker vil blive berørt”.

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt at lovgivning rettet imod andre grupperinger end de tilsigtede kan sniges ind i en lov om terrorbekæmpelse, og kun opdages ved rene tilfældigheder.

Det er i den forbindelse skræmmende at tidligere indførte terrorlove ikke er brugt efter hensigten, men derimod til at udlevere 163 danske statsborgere i perioden fra 2006 til 2012 (kilde: Dagbladet Information) i alle mulige andre sammenhænge end i terrorsager.

Det er et dygtigt politi der har sammensat begreberne ”rocker, ”bande” og ”kriminalitet” til rocker-og bandekriminalitet, så de kan fastholde ”rockeren” i endeløse sociale problemer og til stadighed sætte rockeren i forbindelse med uvedkommende kriminalitet.

Det er endnu ikke lykkedes nogen, at få hverken rigspolitiet eller justitsministeriet til at definere denne (i dag) stærkt nedsættende betegnelse. Trods et massivt brug af betegnelsen ”rocker” i juridiske sammenhænge har man (ifølge justitsministeriets svar af 14. november 2014) ikke ressourcer til en sådan definering.

Det er Medierne der bruger denne massebetegnelse til at sælge aviser og skabe frygt. Dermed er de ansvarlige for at stigmatisere en gruppe borgere og for at fremelske lovindgreb som ellers aldrig ville være at finde i en retsstat.

Det er en kendsgerning at ingen fra vores miljø har forsøgt at udøve terror – begå overlagte forbrydelser imod sagesløse mennesker med henblik på at skræmme hele befolkningen til at ændre landets politik.

Det er også en kendsgerning, at ingen fra vores miljø har kæmpet (udover militær tjeneste) i udlandet, eller har opholdt sig i udenlandske træningslejre med henblik på at begå terror.

Det er lovgiverne der indfører det ene drakoniske lovtiltag efter det andet. Tiltag som tidligere truede med at nedbryde retsstaten, men nu reelt set er i fuld færd med at afmontere den.

Det har aldrig tidligere været muligt (nødvendigt) at kæde ”rockerkriminalitet” sammen med politisk og religiøs umotiveret vold. Er det virkelig nødvendigt at sidestille ”rockere” med terrorsympatisører?

Det er bekymrende at en socialdemokratisk ledet regering i sin iver efter at overbyde oppositionen fremfører det ene rabiate lovforslag efter det andet. Hvor længe varer det inden ”rockeren” sættes i bås med, eller gøres til terrorrister?

Det er alene en mistanke eller politiets vurderinger der skal danne grundlag for om den enkelte jihadist – og nu også rocker, eller måske politisk aktive – kan få inddraget sit pas. Efterfølgende domstolsprøvelser vil i den forbindelse være at betragte som et tyndt sukkerlag på en bitter pille.

Det er ikke rockerne – hvem de så end er – der er til fare for den ”almindelige borger” eller for den sags skyld samfundet. Det er de ”almindelige mennesker” som ustandseligt nedbryder magtens tredeling og sætter deres egen person (politik) i centrum for hvad de synes er rigtigt og forkert.

Det er en kendsgerning at vi i bikermiljøet har levet med politistaten i mere end 25 år og at alle de lovtiltag og strafferetsskærpelser som er blevet indført de sidste mange år har haft grobund i overdramatiserede skræmmekampagner. Hvornår stopper det?

Hells Angels Motorcycle Club Denmark


Kommentarer er velkommen i vores gæstebog